13-12-2021

20 sati

po osobi /
KM

399

SQL for Data Science

Predavač

Nedim Fatić

Kategorija

Kursevi

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

KURS: SQL for Data Science                        

 • Metoda učenja: Hybrid (Live + Online)
 • Trajanje: 4 sedmice (20 h)
 • Termini: ponedjeljak / srijeda (17:30 - 20:00)
 • Cijena: 399 KM (25% popust na prvih 8 prijava)
 • Cijena sa popustom: 299 KM
 • Nivo: Početni / Srednji
 • Preduslovi za pohađanje kursa: Osnovno znanje o bazama podataka
 • Certifikat: DA (printani + digitalni certifikat)
 • Doživotni pristup video snimcima predavanja i ostalim materijalima kursa
 • Mogućnost plaćanja na 2 rate

OPIS KURSA
Centar za IT edukacije Bitology & Homework HUB najavljuju kurs „SQL for Data Science“, na kojem će vam biti pružena mogućnost da na interaktivan i dinamičan pristup primijenite SQL u Data Science-u.
Upoznat ćemo vas sa različitim konceptima korištenja Transact SQL (T-SQL-a), kako bi iz sirovih podataka dobili vrijedne informacije, s ciljem optimiziranja procesa donošenja odluka. Na tom putu objasniti ćemo ključne koncepte, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe.
Kurs se sastoji od:
 • 12 modula raspoređeno u 8 interaktivnih predavanja;
 • 150+ praktičnih SQL zadataka;
 • 40+ samostalnih zadataka za polaznike;
 • 12 interaktivnih provjera znanja;
 • Finalni projektni zadatak

Nastava na kursu će se izvoditi na hibridni način, uživo u učionici (u prostorijama HomeWork HUB-a) + online putem Microsoft Teams platforme. Polaznici sami biraju na koji način žele pohađati obuku. Pored toga, svako predavanje će biti snimljeno i snimak dostupan polaznicima. Tako da ukoliko propustite neko predavanje, naknadno pogledate snimak i nastavite sa daljim pohađanjem kursa.
Početak kursa je planiran za 13.12.2021. a kraj za 05.01.2021. Termini bi bili ponedjeljak/srijeda od 17:30 do 20:00

Prijava kroz google forms link: https://forms.gle/NBEjaffhkP4NapJW6OČEKIVANI CILJEVI
Kurs je predviđen za osobe sa osnovnim znanjem o relacionim bazama podataka, ali i za početnike koji žele da se upuste u avanturu zvanu SQL. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav, a njihovo znanje će se nadograđivati iz modula u modul. Nakon završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno rade interakciju sa bazom podataka, s ciljem kreiranja zanimljivih i kompleksnih izvještaja.
TRAJANJE KURSA
Kurs je sastavljen od 12 modula. Fokus kursa je na praktičnim zadacima, kao i na samostalnom radu polaznika, odnosno na konkretnim primjerima pisanje T-SQL upita. Kurs je predviđen da traje 4 sedmice, sa intenzitetom rada od 5 efektivnih sati sedmično, raspoređeno u 2 jednaka termina. Svako predavanje traje 2,5 sata. Ukupno trajanje kursa je 20 sati.


DODATNE INFORMACIJE I RESURSI

Nastava će biti realizirana u formi 30% prezentacije i 70% demo vježbe, lab vježbe i konstruktivna diskusija. Nakon svakog modula polaznici samostalno rade provjeru znanja kroz interaktivne testove i kvizove. Kompletan materijal koji će se koristiti na kursu će biti distribuiran svim polaznicima. Svako predavanje će biti snimljeno, a snimak će biti dostupan svim polaznicima. Nakon završetka kursa polaznici će samostalno raditi na izradi finalnog projektnog zadatka. Finalno uspješnim polaznicima će biti izdati certifikati (printani sa QR kodom + digitalni certifikat).
DETALJAN SYLLABUS
1 | Uvod u T-SQL Šta je SQL; Šta je T-SQL; Relational Database Management System; Relacione baze podataka; Entity Relationship model; Grupe SQL komandi; SELECT komanda; Eliminacija duplikata; CASE komanda
2 | Sortiranje, Limitiranje, Paging     Sortiranje; Limitiranje; Paging
3 | Filtriranje, tipovi podataka, NULL Filtriranje; Tipovi podataka; Konverzija tipova podataka; Rad sa NULL vrijednostima; Rad sa NULL funkcijama
4 | Spajanje tabela sa JOIN     Koncept spajanja tabela; Inner Join; Outer Join; Cross Join; Self Join
5 | Korištenje SET operatora     UNION & UNION ALL upiti; INTERSECT upiti; EXCEPT upiti
6 | Built-in funkcije     Uvod u Built-In funkcije; Skalarne funkcije; Logičke funkcije; Window funkcije; Agregatne funkcije
7 | Grupisanje podataka     Grupisanje podataka sa GROUP BY; Filtriranje podataka sa HAVING
8 | Korištenje podupita Uvod u podupite; Skalarna ili Multi vrijednost; Samostalni ili Korelirani podupiti
9 | Korištenje Table Expressions     Temporalne tabele; Table varijable; Izvedene tabele; Common Table Expressions (CTE)
10 | Objekti baza podataka     Views; Korisničke definisane skalarne funckije; Table-Valued funkcije
11 | Gruping sets i pivotiranje podataka     Grouping Sets; ROLLUP i CUBE; Pivot i Unpivot podataka
12 | Programiranje sa T-SQL     Batches; Komentari; Varijable; If/Else; While; Stored Procedure

FINALNI PROJEKTNI ZADATAK

BIOGRAFIJA PREDAVAČA (Nedim Fatić)
Trenutno zaposlen na poziciji Viši savjetnik / Projektant sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Pored toga radi kao predavač, IT konsultant i freelencer. 2019. godine završen Master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradanji sa Microsoft-om, smjer Menadžment i Informacioni sistemi. 2011. godine diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli.
Fokusiran u svom profesionalnom djelovanju na razvoj infromacionih sistema i aplikacija s ciljem digitalne transformacije kompanija i organizacija. Ekspert iz oblasti baza podataka, analize podataka, nauke o podacima itd…
Više informacija na: https://www.linkedin.com/in/nedim-fatic/

Glavni predavači

Nedim Fatić

MA Menadžment i Informacioni sistemi
POGLEDAJ PROFIL

Trenutno zaposlen na poziciji Viši savjetnik / Projektant sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Pored toga radi kao predavač, IT konsultant i freelencer. 2019. godine završen Master studij […]

Cijena : 399 KM

Maksimalno polaznika : 20

Težina : Beginner Medium

Imate pitanje?