You are currently viewing Borba za kvalitet, studentska prava i standard

Borba za kvalitet, studentska prava i standard

Borba za kvalitetna ljudska prava

Homework HUB, kako i u prethodnom periodu, tako i sada, podržava na sve moguće načine “borbu”, podršku, “bunu” za kvalitetnije obrazovanje, visoko obrazovanje. 

U konstantnim razgovorima i diskusijama sa našom HUB porodicom, težimo da probudimo svijest o važnosti kvalitete obrazovanja, o lošem poimanju rokova, i ispita koji su ključne riječi, a ne kako i šta naučiti, i kako naučeno iskoristiti. Možda je došlo vrijeme da studenti budu pokretači promjene i nešto nauče profesore, a mogu mnogo toga! 

I Homework HUB, kao prvi univerzitetski HUB u BiH, dio je “borbe” za bolje obrazovanje koji svakodnevno nailazi na otpore, ali istrajavamo i istrajavat ćemo. 

U narednih nekoliko postova, na satiričan način ćemo pokušati podići svijest o važnosti obrazovanja, kvalitete nastave s jedne strane, i onog zla, zvanog “novac” koji kvari kvalitet. Ali, smatramo da kad bi se ljudi počeli mijenjati i odnosi, i novac bi sa obrazovanjem dobio na kvaliteti! 

Stoga, #ScienceIsIn! I budimo svi aktivni sa konkretnim i realnim rješenjima. Za 30.000, kako ih za 2 godine ne bi bilo 10.000.

Homework HUB instagram post

Da bismo razmišljali o budućnosti, prvo moramo riješiti sadašnjost! Ovdje! U 🇧🇦! Borimo se za kvalitet obrazovanja ovdje, ne u BRD 🇩🇪
Ne tražimo jeftine “bubice” za prepisivanje i skripte, tražimo literaturu ne stariju od 7 godina. Tražimo kvalitet, ne knjigu profesora, samo kako bismo položili! Sistem mijenjajmo jasnim i konkretnim zahtjevima, ne povlačenjima i komentarima. 

Neka #Science bude #In
Neka #Science bude studentska!

GAUDEAMUS IGITUR…

Vivat academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in flore!

(Stog’ nek žive škole sve, profesori s njima… Bog poživi i nas đake, prisutne sve veseljake, koliko nas ima!)

Sa željom da se himna Akademije poštuje! 

GAUDEAMUS IGITUR…

Kažu: Obrazovanje je investicija u koju treba ulagati, jer ćemo te plodove ubirati nakon odredjenog vremena. Medjutim, trenutno kamate dolaze na naplatu. Nadamo se da ćemo zaista shvatiti šta znači ulaganje u obrazovanje. Bilo da je riječ o javnim ili privatnim institucijama za plaćenu uslugu očekuje se adekvatan proizvod, u ovom slučaju to je obrazovanje. Da li se zaista ulaže toliko da će se investicija isplatiti za narednih 5 godina? Zasad se isplati zemljama Evrope (jer imamo izvoz diploma). 

Nadamo se da će se čim prije ova izreka sprovesti u djelo, shvatiti se društvena odgovornost i napredak društva. Nadamo se da će ubuduće svaki student biti dio bilo kojeg naučnoistraživačkog projekta zajedno sa profesorima, kako bi stekli dodatna iskustva. Nadamo se da će se manje trošiti sredstava na printanje skripti, a više na online dostupnu literaturu. 

Nadamo se da će se shvatiti pojam obrazovanja kao investicije i njegove važnosti za budžet, kao 3 ključne riječi uspjeha. 

Nadamo se…