You are currently viewing BoHeMSA – STELEKS

BoHeMSA – STELEKS

Kad se u HUB-u udruženja slože, sve se može, sve se može BoHeMSA – Bosnia and Herzegovina STELEKS

Večeras je u sali Staka Skenderova održan trening za studente/ice I članove/ice @bohemsa za potrebe nadolazećeg njihovog kongresa. Trening tehničke podrške održao je Kenan Saračević, student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studente Medicinskog fakulteta!Ovo se zove zajednica!

Za bh društvo! #proud