You are currently viewing Aktuelni čas sa parlamentarcima i lokalnim vijećnicima

Aktuelni čas sa parlamentarcima i lokalnim vijećnicima

U organizaciji @ndibih u sali Miss Irby, održan je Aktuelni čas sa parlamentarcima/kama i lokalnim vijećnicima/ama.

Svi prisutni, mladi postavljali su pitanja parlamentarcima/cama/ i zastupnicima/kama na razne teme, koje se tiču boljeg života u našoj državi.

Govornici su bili: Irfan Čengić, Edita Velić i Ismet Lulić.Zahvaljujemo se @ndibih što su pružili priliku i HUB članovima/cama da aktivno učestvuju u diskusiji.

#nacionalnidemokratskiinstitutbih #usaid