You are currently viewing Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Homework HUB

Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Homework HUB

Danas je u prostorijama Homework HUB-a održan radno-konsultativni sastanak sa direktoricom Agencije za ravnopravnost Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samrom Filipović-Hadžiabdić. Direktorica je upoznata sa radom i idejom Homework HUB-a. O značajnosti i posvećenosti Homework HUB-a u promociji nauke i obrazovanja, kao i važnosti učešća žena u obrazovanju, direktorici Agencije je prezentirano kroz imenovanje HUB-ovih sala, koje nose imena po najistaknutijim ženama zaslužne za borbu za obrazovanje, kako u BiH, tako i u cijelom svijetu. 

Također, direktorici Filipović-Hadžiabdić prezentovan i rad novonastalog HUB-ovog odjeljka Gender istraživačkog centra, kao i o završetku I faze u sklopu GIC-a. Razgovarano je o potencijalnoj saradnji Agencije i Homework HUB-a u cilju istraživanja na rodno osjetljivim temama i područjima, ali i mnoge druge aktivnosti.

Iskreno se nadamo budućoj, uspješnoj i naučnoj saradnji.