You are currently viewing A nivo kurs španskog jezika

A nivo kurs španskog jezika

Homework HUB sa svojom predavačicom španskog jezika predstavlja novi ciklus kursa za A nivo.

Početak kursa: 10.02.2021.
Trajanje kursa: 8 sedmica, 32 časa

Uz interaktivnu nastavu, male grupe, multimedijalni pristup i dobro druženje brzo savladajte osnove španskog jezika.
Kurs za A nivo je kreiran s ciljem savladavanja svih osnovnih kategorija konverzacije i gramatike španskog jezika. Jezik učimo kroz igre, konverzaciju, filmove i pjesme.

Pridružite nam se!